Právní služby

Naším cílem je spokojenost a důvěra našich klientů.

Řada přestupků a trestných činů v dopravě je zařazena do bodového hodnocení podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Proto doporučujeme všem zájemcům o právní zastoupení, aby si před návštěvou naší kanceláře obstarali na registru řidičů libovolného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze Magistrát hl. m. Prahy, Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha) dva dokumenty:

 • Výpis z evidenční karty řidiče
 • Výpis z bodového hodnocení

Tím umožníte kompletní posouzení všech rizik z důsledků správního či soudního řízení, ve kterém Vás budeme zastupovat.

dopravní přestupky

 • kompletní analýza a posouzení rizik, vyplývajících z případného rozhodnutí v řízení o přestupku
 • zastoupení obviněného z přestupku v průběhu celého řízení o přestupku

řidičské průkazy

 • zastoupení v řízení o zadržení řidičského průkazu
 • zastoupení v řízení o vrácení řidičského průkazu po uplynutí zákazu činnosti

autoškoly a zkušební komisaři

 • zastoupení v řízeních podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

bodové hodnocení (námitky po dosažení 12 bodů)

 • sepsání námitek proti záznamu bodů a kompletní analýza situace
 • zastoupení v řízení o námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů

trestné činy v silničním provozu

 • obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení 
 • ve stadiu přípravného řízení (před zahájením trestního stíhání, ve fázi trestního stíhání a vyšetřování, při zkráceném přípravném řízení)
 • ve stadiu řízení před soudem (v trestním řízení před soudy všech stupňů)
 • alternativní řešení vztahů trestního práva (podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení návrhu na potrestání, narovnání)
 • právní zastoupení v trestním řízení vykonávacím (podmíněné propuštění z výkonu trestu, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu)

Zabýváme se zejména těmito okruhy trestných činů:

 • ublížení na zdraví při dopravní nehodě
 • ohrožení pod vlivem návykové látky
 • maření výkonu úředního rozhodnutí
 • obecné ohrožení
 • neposkytnutí první pomoci apod.

přestupky dopravců a provozovatelů motorových vozidel

 • zastoupení ve správním řízení, vedeném o příslušných přestupcích

dopravní nehody

 • zastoupení obviněného z dopravní nehody v rámci přestupkového i trestního řízení
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení s viníkem nehody
 • vyřízení náhrady všech škod poškozeným a pozůstalým z povinného ručení provozovatele vozidla

Advokátní kancelář Vám nabízí zastupování před soudy nebo správními orgány všech stupňů a ve všech stádiích soudního nebo správního řízení. Klienty zastupujeme v rámci celé České republiky.

Předností naší kanceláře je dlouholetá praxe v oblasti silničního provozu, dopravy a řidičských průkazů. Z toho vyplývá maximální využití znalostí v tomto oboru a jejich aplikace. Můžete očekávat profesionální a férový přístup. V rámci Vaší obhajoby spolupracujeme s dalšími odborníky, zejména znalci z oboru dopravy, psychologie, toxikologie apod.

V rámci poskytovaných právních služeb Vám naše kancelář dále nabízí možnost zajištění dopravně psychologického vyšetření a přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů. Kontaktujte nás