Ceník služeb

  • odměna za právní službu je smluvní, zpravidla hodinová a její výše závislá na povaze dané věci
  • před vlastním poskytováním právní služby klienta seznámíme s tím, jak bude poskytování právní služby probíhat a orientačně vyčíslíme jeho náklady
  • První nezávazná schůzka, na které se advokát s věcí seznamuje, je bezplatná, pokud nedojde k jiné dohodě. Obdobný princip platí při seznamování se s věcí i u zadání služby e-mailem. Toto pravidlo vychází z principu důvěry advokáta a klienta. Účtované právní služby detailně specifikujeme podle jednotlivých položek.

 

  • Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz 

 

Advokátní kancelář Vám nabízí zastupování před soudy nebo správními orgány všech stupňů a ve všech stádiích soudního nebo správního řízení. Klienty zastupujeme v rámci celé České republiky.

Předností naší kanceláře je dlouholetá praxe v oblasti silničního provozu, dopravy a řidičských průkazů. Z toho vyplývá maximální využití znalostí v tomto oboru a jejich aplikace. Můžete očekávat profesionální a férový přístup. V rámci Vaší obhajoby spolupracujeme s dalšími odborníky, zejména znalci z oboru dopravy, psychologie, toxikologie apod.

V rámci poskytovaných právních služeb Vám naše kancelář dále nabízí možnost zajištění dopravně psychologického vyšetření a přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů. Kontaktujte nás