Aktuálně

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

 • Zákon v aktuálním znění

Trestní zákoník

Zákon č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • Zákon s účinností od 1.7.2017 komplexně upravuje problematiku přestupků a dřívějších správních deliktů.

Zákon č. 48/2016 Sb. – novela zákona o silničním provozu

Zákon upravuje

 • Požadavky na profesní způsobilost řidičů (přesunuto ze zákona č. 247/2000 Sb.)
 • Povinnost řidiče očistit vozidlo od nečistot, sněhu a námrazy
 • Zadržování osvědčení o registraci vozidla policistou
 • Povinnost chodců používat reflexní prvky za tmy mimo obec
 • Upravuje používání segwayů
 • Upravuje tzv. „Cyklistické zóny“ a další práva a povinnosti cyklistů
 • Upravuje výčet osob, které jsou oprávněny zastavovat vozidla
 • Nově upravuje dopravně psychologické vyšetření
 • Nově upravuje některé přestupky a sankce

Advokátní kancelář Vám nabízí zastupování před soudy nebo správními orgány všech stupňů a ve všech stádiích soudního nebo správního řízení. Klienty zastupujeme v rámci celé České republiky.

Předností naší kanceláře je dlouholetá praxe v oblasti silničního provozu, dopravy a řidičských průkazů. Z toho vyplývá maximální využití znalostí v tomto oboru a jejich aplikace. Můžete očekávat profesionální a férový přístup. V rámci Vaší obhajoby spolupracujeme s dalšími odborníky, zejména znalci z oboru dopravy, psychologie, toxikologie apod.

V rámci poskytovaných právních služeb Vám naše kancelář dále nabízí možnost zajištění dopravně psychologického vyšetření a přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů. Kontaktujte nás