Advokátní kancelář JUDr. Ing. Ondřeje Horázného poskytuje
specializované právní služby v oblasti práva v silničním provozu.

dopravní přestupky
řidičské průkazy
bodové hodnocení „vybodování“
(námitky po dosažení 12 bodů)
trestné činy v dopravě
správní delikty řidičů, dopravců, provozovatelů motorových vozidel

Advokátní kancelář Vám nabízí zastupování před soudy nebo správními orgány všech stupňů a ve všech stádiích soudního nebo správního řízení. Klienty zastupujeme v rámci celé České republiky.

Předností naší kanceláře je dlouholetá praxe v oblasti silničního provozu, dopravy a řidičských průkazů. Z toho vyplývá maximální využití znalostí v tomto oboru a jejich aplikace. Můžete očekávat profesionální a férový přístup. V rámci Vaší obhajoby spolupracujeme s dalšími odborníky, zejména znalci z oboru dopravy, psychologie, toxikologie apod.

V rámci poskytovaných právních služeb Vám naše kancelář dále nabízí možnost zajištění dopravně psychologického vyšetření a přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů. Kontaktujte nás